Първа брачна нощ…..

January 2, 2018

Първа брачна нощ….. Мъжът я гали по гърба и говори: -По това поле ягодки ще засадя. Втора брачна нощ…. Мъжът я гали по коремчето и говори: -По това поле малинки ще засадя! Трета брачна нощ…. […]

Хората се качват в автобус

January 1, 2018

Хората се качват в автобус, някакъв мъж чинно изчаква да се качат всички и чак тогава се качва, но шофьора не го забелязва и затваря вратите, като защипва ръката му. Мъжът се разкрещява: – А […]

Манго заварва Айшето с любовник

January 1, 2018

Манго заварва Айшето с любовник. –Кой е тоя,ма!? –Не виждаш ли,електротехник?! –Че ‘що е гол,ма? –Па,такъв имали,такъв пратили! –А ‘що му стърчи ей това? –Е как ‘що?Па човека работи под напрежение,бе….

И какви сме ние сега?

January 1, 2018

– И какви сме ние сега? – попита тя с наведена глава и ръце стиснали коленете. – Приятели или любовници? Той стоеше до прозореца и не обели и дума. – Георги, какъв искаш да бъдеш? […]

1969 година. Морякът Марко Полов тъкмо се завърнал при вярната си съпруга

January 1, 2018

1969 година. Морякът Марко Полов тъкмо се завърнал при вярната си съпруга Станка и двамата били сами в китната им крайморска вила, с чуден изглед .. и още по-чуден дворен клозет….Марко бил донесъл от горещото […]

1 5 6 7