Четирима мъже си говорят

Четирима мъже разговарят на тема коя професия дава най-голяма възможност съпругата да сложи “рога”:
– Най-големите рогоносци са лекарите! Постоянно дежурства, спешни случаи… И жените им… какво да правят…
– Не си прав! Виж военните – постоянно наряди, учения…
– Глупости, моряците са най-големите рогоносци! С месеци в морето…
– Ти какво ще кажеш? – попитали четвъртия, който седял умислен.
– Какво да кажа? Аз съм лекар… на боен кораб…

(Visited 62 times, 1 visits today)

коментари

коментари

admin Author