Голяма Пушка от индианско племе решил да се жени. Отишъл при вожда да поиска разрешение

Голяма Пушка от индианско племе решил да се жени. Отишъл при вожда да поиска разрешение да се ожени за Голяма Луна от съседното племе.
А вожда:
– Голяма Пушка, та ти още девствен, не знаеш какво да правиш първата брачна нощ. Я заминавай в гората да се научиш по хралупите.
Заминал Голяма Пушка и се върнал след един месец. Отишъл отново при вожда на племето:


– Голяма Пушка научил се, сега може ли да се жени? – Може! – казал вожда.
Първата брачна нощ Голяма пушка казал на Голяма Луна да застане стойка партер. Застанала тя и той фраааааааааааас един ритник.
– Голяма Пушка, защо риташ ме? – изненадано попитала Голяма Луна.
– Аааааааааа, Голяма Пушка не глупав – първо проверява за пчели.

(Visited 1 times, 1 visits today)

коментари

коментари

ivan god Author