Седи си полицай и гледа телевизия

Седи си полицай и гледа телевизия.
Тъкмо се е прибрал и още не е свалил униформата.
Покрай него минава синът му:
– Документи за проверка!
Момчето носи бележника.
Баща му го отваря и гледа вътре – 20 лева.
– Ох, на тати отличника!

(Visited 361 times, 1 visits today)

коментари

коментари

ivan god Author